Local Organizing Committee

Honorary President     

Chuan-Jen Hsu

Jen-Tsung Lai

Yaoh-Shiang Lin

An-Suey Shiao

 

President

Tien-Chen Liu

 

General Secretary

Chen-Chi Wu

 

Academic Secretary

Chii-Yuan Huang

 

Local organizing committee

Chin-Kuo Chen

Po-Wen Cheng

Pao-Hsuan Chou

Jun-Yang Fan

Hsu-Chueh Ho

Kuen-Yao Ho

Chung-Feng Huang

Juen-Haur Hwang

Fei-Peng Lee

Po-Hung Li

Chia-Der Lin

Hung-Ching Lin

Yung-Song Lin

Tun-Shin Lo

Pa-Chun Wang

Mao-Che Wang

Chih-Hung Wang

Jiunn-Liang Wu

Che-Ming Wu

Ting-Hua Yang

Wun-Ying Yeh

 

TRI Core Team & International Advisory Board

TRI Core Team   

Belen Elgoyhen (Argentina)

Tobias Kleinjung (Germany)

Jose Miguel Lainez (Spain)

Berthold Langguth (Germany)

Alain Londero (France)

Aage Moller (USA)

Patrick Neff (Switzerland)

Matteo de Nora (Germany)

Dirk de Ridder (New Zealand)

Winfried Schlee (Germany)

Giriraj Shekhawat (New Zealand)

Nathan Weisz (Austria)

 

Asian Advisory Board

Kaoru Ogawa (Japan)

Shi Nae Park(Korea)

Hiroaki Sato (Japan)

Jae Jin Song (Korea)

Michael Tong (Hong Kong)

Qiuju Wang 王秋菊 (China)

Hao Wu 吳皓 (China)

Shankai Yin 殷善開 (China)

Lisheng Yu 余立生 (China)